lørdag 13. august 2011

Slik finner du frem til Ullerål Kirke i Hønefoss

Ullerål kirke er en moderne arbeidskirke som ligger i bydelen Ullerål i Hønefoss i Ringerike kommune, Buskerud fylke. Første byggetrinn ble vigslet og tatt i bruk 25. mars 1984, mens 2. byggetrinn ble vigslet 28. november 2004. Kirken har rektangulær form.
Kirken hadde den første tiden tilhold i underetasjen i 1. byggetrinn og hadde rom for 130 personer. Første etasje ble bygget som barnehage, og tatt i bruk fra januar 1984[1] . Det nye bygget er ei moderne langkirke oppført i rød teglstein og trevirke. Kirken kan nå romme ca 360 personer, men konstruksjonen gjør at den kan deles av etter behov.
Kirken ligger sentralt plassert i et boligfelt (lokalt kjent som Haldenjordet) på nordsiden av Hønefoss. I umiddelbar nærhet finnes også kommunale serviceboliger for eldre og uføre. Området ellers er preget av eneboliger og en del blokkbebyggelse.

Her finner du et kjørekart på Google maps..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar